chairman

«Apresentamos as nossas humildes desculpas a Martin Bouygues, aos seus familiares, ao grupo e a todos os nossos clientes», acrescentou.


chairman