Livre foi o partido que debateu a Europa na campanha