TVI24 http://tvi24.iol.pt/economia/paulo-menezes/luis-parreirao-abandona-a-sata